Orzeł Biały

W styczniu 2018 roku ogłoszono Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt. „Orzeł Biały – Nasza Duma”, zorganizowany przez Marszałka Senatu RP i Kancelarię Senatu. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich przez podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, kultralno-artystycznym i sportowym, rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych, propagowanie symbolu orla podczas wydarzeń patriotycznych, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych.

W konkursie wzięli udział również uczniowie naszej szkoły. Arkadiusz Bulanda z klasy II Tme za swoją grafikę otrzymał wyróżnienie, o czym poinformowała pani senator Małgorzata Kopiczko. W jej imieniu dyplom i nagrodę, w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, przekazała pani Aleksandra Turzeniecka. Dyplom za udział w konkursie otrzymał również Bartłomiej Paulako z klasy I Tme.Opracowała: Izabela Wantuch