Pierwsza pomoc


W piątek 12 stycznia 2018 r. uczniowie klas trzecich ZSM-E w Ełku, wyjeżdżający na staże do Irlandii w ramach projektu „Europejskie Umiejętności Zawodowe” finansowanego z programu Erasmus+, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4-godzinne szkolenie przeprowadziła Joanna Gałecka. Młodzież została poinstruowana, jak zachować się w przypadku omdlenia, utraty przytomności, padaczki, krwotoku, zawału serca, zadławienia, oparzenia, złamania, zwichnięcia i skręcenia. Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie. Zajęcia zakończono testem dotyczącym znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, który uczniowie napisali bezbłędnie

.

Opracowała: Joanna Gałecka