Kurs języka angielskiego

W ramach przygotowań do wyjazdu na staże do Irlandii, w związku z realizacją projektu „Europejskie Umiejętności Zawodowe”, uczniowie brali udział zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez panią Switłanę Ołdakowską. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poszerzania zasobu słownictwa, rozwijania sprawności mówienia i słuchania, rozwijania umiejętności skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Zdobytą wiedzę utrwalali poprzez ćwiczenia praktyczne: dialogi, formułowanie prostych wypowiedzi, rozmowy towarzyskie.

Bardzo ciekawą inicjatywą było zorganizowanie podczas jednych z zajęć spotkania opłatkowego stażystów, na które zaproszony został dyrektor szkoły – pan Andrzej Gerus oraz koordynator projektu - pani Agata Sewastianowicz.

Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach projektu, uczestnicy poszerzyli swoje kompetencje językowe. Stali się bardziej otwarci na komunikację w języku obcym oraz zmotywowało ich to do dalszej nauki języka angielskiego. Ważnym sprawdzianem umiejętności językowych stażystów była telekonferencja z przedstawicielkami partnera projektu - Tarą i Simoną.

Zajęcia przygotowawcze zintegrowały grupę. Można było zaobserwować wieź pomiędzy uczestnikami, przyjacielskie stosunki oraz dobrą atmosferę panującą w grupie.Opracowała: Switłana Ołdakowska