Realizujemy założone cele

Mija kolejny tydzień wytężonej pracy i nauki uczniów naszej szkoły realizujących praktyki zawodowe w Tralee w zielonym zakątku zachodniej Irlandii. Podczas minionych dwóch tygodni młodzież zaaklimatyzowała się w miejscach odbywania praktyk. Uczniowie świetnie dogadują się z pracodawcami, nawiązują pierwsze kontakty koleżeńskie i przyjaźnie.

Pracodawcy cenią sobie naszych uczniów i wyrażają pochlebne opinie na ich temat. Darzą naszą młodzież pełnym zaufaniem powierzając im trudne i skomplikowane operacje technologiczne, dają możliwość pracy z precyzyjnymi urządzeniami technicznymi. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że każdy praktykant ma swojego opiekuna, który dokładnie tłumaczy i uczy wszystkich czynności zawodowych, wyjaśnia obróbkę techniczno-technologiczną oraz dba o bezpieczeństwo ucznia na terenie zakładu.

Wartością dodaną praktyk jest podnoszenie umiejętności językowych. Uczniowie podczas praktyk posługują się wyłącznie językiem angielskim. Po dwóch tygodniach pobytu widać i słychać swobodę w rozmowie i zachowaniach uczestników wyjazdu.Opracowała: Grażyna Orchowska