Pierwsze dni praktyk za nami

Uczniowie ełckiego "Mechaniaka" kształcący się w zawodach: technik mechatronik, technik elektryk i technik pojazdów samochodowych od 7 maja 2018 r. rozpoczęli miesięczne praktyki zawodowe w kilkunastu irlandzkich firmach, znajdujących się na terenie miasta Tralee. Właściciele firm i ich pracownicy to wysoko wyspecjalizowana kadra, od której młodzież czerpie wiedzę i nabywa cenne umiejętności zawodowe. Uczniowie pracują pięć dni w tygodniu po 8 godzin z przerwą na lunch.

Praktykanci są bardzo zadowoleni z miejsc, w których nabywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Każdy przepracowany dzień jest pełen nowych wyzwań i wrażeń oraz poznawania nowinek technicznych.

Praktyki zawodowe w Irlandii są doskonałą okazją do doskonalenia własnych umiejętności językowych i zawodowych. Każdy dzień stażu to możliwość sprawdzenia własnych kompetencji językowych, "szlifowania języka angielskiego". To okazja do doskonalenia umiejętności zawodowych, ale również możliwość zaprezentowania własnych kompetencji zagranicznym pracodawcom oraz ocenienia własnych możliwości na zagranicznym rynku pracy.

Uczniowie realizują praktyki dzięki projektowi "Europejskie Umiejętności Zawodowe". Projekt jest w całości finansowany ze środków programu Erasmus+.Opracowała: Grażyna Orchowska