Energetyk 2018


Dnia 8 marca 2018 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie odbył się III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „Energetyk 2018” zorganizowany przez Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Elektrycznych, pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Olsztyński w Olsztynie, we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Konkurs ma formę dwuetapowego turnieju drużynowego. Drużynę stanowi dwuosobowy zespół uczniów danej szkoły (zespołu szkół). Do udziału w konkursie zgłoszono 11 drużyn z 6 szkół ponadgimnazjalnych z Olsztyna i regionu Warmii i Mazur.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku reprezentowały dwie drużyny. Klasę 3teb reprezentowali uczniowie: Jakub Mroczkowski i Norbert Filipkowski. Drugą drużynę stanowił zespół w składzie: Jonatan Makarewicz i Hubert Wysocki (na zdjęciu) i to właśnie oni zdobyli III miejsce w tegorocznej edycji konkursu. Otrzymali oni Brązowy Dyplom oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy sukcesu.Opiekun drużyn: Piotr Borowski