Wycieczka zawodoznawcza

W dniach 06.04.2018 oraz 13.04.2018 uczniowie klasy 2teb uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV EŁK II znajdującej się przy ulicy Wileńskiej. Ze względu na rygor bezpieczeństwa uczniowie klasy 2teb zostali podzieleni na dwie grupy i odbyli wycieczki w dwóch różnych terminach.

W trakcie wycieczek usystematyzowano wiedzę uczniów w zakresie produkcji, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej przez Polską Grupę Energetyczną S.A. Zapoznano ich z budową stacji poprzez dokładne omówienie poszczególnych urządzeń występujących w obiekcie, zwracając szczególną uwagę na funkcje, jakie one spełniają. Omawiana była również tematyka dotycząca bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania zadań związanych z obsługą stacji.Opracował: Piotr Borowski