Bom Dia - Dzień Dobry

26 marca 2018 r. to dzień, w którym odbyła się konferencja kończąca projekt „Europejskie Doświadczenia Zawodowe” w ramach programu Erasmus +. Podczas uroczystości dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku dokonał podsumowania jego realizacji. Szkolny koordynator projektu Grażyna Orchowska omówiła sposób finansowania, realizacji zadań i celów w nim założonych.

W czasie konferencji stażyści uczestniczący w wyjeździe do Barcelos (Portugalia) otrzymali dokumenty Europass Mobilność potwierdzające odbycie stażu. Jednym z punktów konferencji była dyskusja panelowa, podczas której uczniowie podzielili się swoimi odczuciami związanymi z wyjazdem.

Naszą uroczystość swoją obecnością uświetnili: Anna Iwaszko – Wicestarosta Powiatu Ełckiego, młodszy inspektor Paweł Szyperek - Komendant Powiatowej Policji w Ełku, Marta Obrycka - Dyrektor CKPiU, Danuta Wojtowicz – Dyrektor ZS nr 1, Grzegorz Torebko Dyrektor Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja oraz wielu innych miłych gości. Niewątpliwą przyjemnością było goszczenie w progach naszej szkoły przedstawicieli firmy Jarcom – Państwa Doroty i Jarosława Skrzeczyńskich, naszych partnerów w realizacji projektu.Opracowała: Grażyna Orchowska – szkolny koordynator projektu