"Europejskie staże" - efekty realizacji projektu

Czas pożegnań, czas powrotów

Po odbyciu trzytygodniowego stażu zawodowego w Granadzie nasi uczniowie pożegnali się ze swoimi pracodawcami, wręczając im upominki związane z naszym miastem i powiatem oraz polskie tradycyjne słodycze.

W ostatnim dniu naszego pobytu odbyło się także spotkanie z przedstawicielami M.E.P., na którym uczniowie opowiedzieli o swoich wrażeniach z odbytego stażu, otrzymali certyfikaty odbycia stażu oraz referencje zawodowe.

Dyrektor M.E.P. przedstawił naszym uczniom opinię pracodawców i ich stażu. Hiszpańscy przedsiębiorcy bardzo dobrze ocenili umiejętności zawodowe naszych uczniów, ich kulturę osobistą, punktualność i otwartość na nowe doświadczenia.

Ostatnim punktem naszych pożegnań była obsługa baru La Creme, która przez trzy tygodnie dbała o nasze podniebienie serwując nam tradycyjne hiszpańskie potrawy.

W sobotę 9 lutego 2019 r. rano ruszyliśmy w powrotną drogę do domu. W naszej pamięci na zawsze pozostaną cudowne wspomnienia z niezapomnianego wyjazdu do Granady.
Zwiedzamy stolicę Andaluzji

Cudowne spacery, popołudniowa kawa, kameralne koncerty i taniec flamenco w cieniu wielkiego dziedzictwa Sewilli – takich uroków życia doświadczyli ełccy stażyści w minioną sobotę.

Sewilla powitała nas błękitnym niebem i cudowną letnią pogodą, która sprzyjała zwiedzaniu, rekreacji i wypoczynkowi.

Podczas pobytu w Sewilli uczniowie mieli okazję poznać i zobaczyć:

Podczas pobytu w Sewilli znaleźliśmy czas zakupienie drobnych pamiątek oraz na zrobienie wielu cudownych fotek, które pozwolą nam pielęgnować wspomnienia o tak wspaniałym mieście.

Każdy dzień jest pełen wrażeń

Uczniowie przebywający na stażu zagranicznym w Granadzie w Hiszpanii nie mają czasu na nudę. Każdy dzień jest wypełniony doskonaleniem własnych umiejętności u lokalnych pracodawców. Czas wolny od pracy poświęcony jest zwiedzaniu najcudowniejszych zakątków miasta, robieniem niepowtarzalnych fotek, kupowaniem pamiątek z hiszpańskimi akcentami.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną była możliwość zwiedzenia Alhambry - niezwykle tajemniczego warownego zespołu pałacowego. Wybudowany w XIII wieku i rozbudowywany do XIV wieku obiekt był twierdzą mauretańskich kalifów. Twierdza Alhambra została w 1984 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Do Granady z wizytą monitorującą przyjechał dyrektor szkoły pan Andrzej Gerus. Podczas swojego pobytu pan dyrektor odwiedził miejsca pracy stażystów, poznał ich pracodawców, sprawdził prawidłowość realizacji programu stażu i programu kulturowego. Odbyło się również spotkanie dyrektora z przedstawicielami M.E.P. naszej organizacji partnerskiej, podczas którego omówiono najważniejsze kwestie związane z prawidłową realizacją projektu "Europejskie Staże".

Dla naszych uczniów każdy dzień w Granadzie to rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań zawodowych, doskonalenie języka hiszpańskiego i angielskiego, odkrywanie nowych, cudownych i tajemniczych zakątków andaluzyjskiego miasta Granada.

Buenos dias desde España

W niedzielę 20 stycznia 2019 r. grupa stażystów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczęła wielką, nieznaną przygodę związaną z realizacją stażu zawodowego w Hiszpanii, w ramach projektu „EUROPEJSKIE STAŻE” finansowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus +. Docelowym miejscem odbywania stażu jest Granada - miasto Andaluzji położone w południowej części Hiszpanii na Półwyspie Iberyjskim.

Pierwszem etapem realizacji stażu było pokonanie prawie 3,5 tys. kilometrów z Ełku do Granady. Autokarem młodzież dojechała do Warszawy na Lotnisko Chopina, skąd liniami lotniczymi Lufthansa doleciała do Malagi z przesiadką w Monachium. Podczas tej części podróży stażyści mieli okazję poznać dwa piękne lotniska w Monachium i Maladze, a podczas lotu podziwiać niecodzienne widoki takie jak ziemię z lotu ptaka, czy też lot nad chmurami i w chmurach.

W Maladze nasi uczniowie zostali odebrani przez przedstawiciela naszej organizacji partnerskiej M.E.P. Europrojects Granada S.L. (Mobility European Projects Granada). W późnych godzinach popołudniowych młodzież dotarła do Granady, gdzie została zakwaterowana w luksusowych apartamentach.

Podczas pierwszych dni pobytu młodzież spotkała się z dyrektorem M.E.P. , zwiedziła starą część miasta Granada, odbyła dodatkowe lekcje języka hiszpańskiego, poznała swoich pracodawców i miejsce stażu.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W sobotę 1 grudnia 2018 r. uczniowie klas drugich ZSM-E w Ełku, wyjeżdżający na staż zawodowy do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Staże” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4-godzinne szkolenie przeprowadziła Joanna Gałecka. Młodzież została poinstruowana, jak zachować się w przypadku omdlenia, utraty przytomności, padaczki, krwotoku, zawału serca, zadławienia, oparzenia, złamania, zwichnięcia i skręcenia. Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie. Zajęcia zakończono testem dotyczącym znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, który uczniowie napisali bezbłędnie.

Jedziemy do Hiszpanii!

Ruszyły przygotowania uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku do wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Staże”.

Swoje przygotowania młodzież wyjeżdżająca na staże do Hiszpanii rozpoczęła od zajęć z języka hiszpańskiego. Na zajęciach położony będzie nacisk na umiejętność komunikowania się w trakcie pracy i czasie wolnym.

Nauka języka hiszpańskiego jest dla uczniów nowością, ale wszyscy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Mają świadomość, jak ważne jest przygotowanie językowe.


"Europejskie staże" - spotkanie informacyjne

W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczynamy realizację kolejnego programu staży zagranicznych dla uczniów. Tym razem jest to projekt „Europejskie staże” finansowany ze środków PO WER, realizowany na zasadach Programu ERASMUS+. W ramach tego programu uczniowie naszej szkoły będą odbywali trzytygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii. Przewidujemy udział 32 uczniów w projekcie (16 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 16 osób w roku szkolnym 2019/2020).

Uczestnicy rozpoczną swój udział w projekcie od zajęć przygotowujących do odbycia staży. W ramach tych zajęć uczniowie poznają kraj odbywania stażu, przygotują się do dłuższego pobytu za granicą pod względem mentalnym i kulturowym oraz odbędzie się kurs języka hiszpańskiego.

27 września 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z celami projektu, terminami wyjazdów, kryteriami rekrutacji, ogólnymi zasadami pobytu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat miasta, w którym będą odbywać staż oraz miejsca i warunków zakwaterowania podczas pobytu w Hiszpanii.