W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w szkole spowodowanym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że kontakt z pielęgniarką szkolną jest możliwy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00
pod numerem telefonu 506 251 276.