Akcja Reintegracja!

Wrzesień jest w naszej szkole czasem intensywnej pracy wychowawczej. Przerwa wakacyjna oraz doświadczenia wyniesione z nauki online wymusiły potrzebę reintegracji klas. Odbudowanie relacji między uczniami, zmniejszenie napięć i obaw młodzieży odbbywa się nie tylko w murach szkoły:

Wspólnie spędzony czas wzmocnił więzi koleżeńskie i pozytywnie wpłynął na relacje nauczyciel-uczeń. Dla wychowawców spotkania z młodzieżą poza środowiskiem szkolnym były okazją do obserwacji uczniów pod kątem wzajemnych relacji oraz lepszego poznania zainteresowań uczniów.