Stypendium im.Jana Pawła II

Powiat ełcki od lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów. Już po raz kolejny Komisja Stypendialna przyznała Stypendia im. Jana Pawła II. Wśród nagrodzonych znalazło się 6 uczniów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce, jak również z osiągnięciami sportowymi.

Gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy dalszych sukcesów, bo są wspaniałą wizytówką naszej szkoły.