Początek roku szkolnego inny niż zwykle

Tegoroczny początek roku szkolnego z powodu pandemii był inny niż zwykle. Uczniowie klas 2-4 spotkali się ze swoimi wychowawcami o różnych godzinach. W uroczystym rozpoczęciu uczestniczyli tylko pierwszoklasiści. Pan Dyrektor odczytał list Ministra Edukacji Narodowej, a następnie przywitał wszystkich zebranych, szczególnie serdecznie uczniów. Przypomniał o zasadach bezpieczeństwa obowiązujacych podczas pandemii. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie. Następnie wysłuchano części artystycznej upamiętniającej rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość zakończyły spotkania wychowawców z pierwszoklasistami. Cieszymy się, że wybrali oni naszą szkołę i życzymy im wielu sukcesów.