Odjazdowy bibliotekarz

Biblioteka ZSM-E w Ełku włączyła się do udziału w akcji organizowanej przez Sieć Bibliotekarzy Szkół Ełckich pt. „Odjazdowy bibliotekarz”. Akcja miała na celu promowanie biblioteki, książki i czytania oraz integrację środowiska bibliotekarskiego.

Udział w rajdzie wzięła pani Bogumiła Kulesza – nauczyciel bibliotekarz ZSM-E. Trasa rajdu rowerowego przebiegała od Biblioteki Pedagogicznej w Ełku poprzez Urząd Miasta, Muzeum Historyczne w Ełku, pomnik Michała Kajki, zamek ełcki, aż do parku Kopernika.

Bibliotekarze w czasie kolejnych przystanków rajdu obejrzeli wystawę „Ełk 1920. Plebiscyt na Mazurach”, wysłuchali krótkiego wykładu dyrektora Muzeum Historycznego Rafała Żytyńca na temat plebiscytu na Mazurach oraz życia Michała Kajki, jego przynależności narodowej i stosunków społeczno-politycznych w okresie ostatnich stu lat. Następnie zapoznali się z krótką historią ełckiego zamku i historią miasta. Na zakończenie akcji nauczyciele bibliotekarze pozostawili swoje książki w domkach na książki, które znajdują się w parku Solidarności i parku Kopernika. Następnie obejrzeli wystawę pani Anny Harasim, dyskutowali na temat przeczytanych książek i przytaczali tytuły, które warto polecić czytelnikom.


Opracowała: Bogumiła Kulesza