Europejski Dzień Języków

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Jego najważniejszym przesłaniem jest promowanie nauki języków obcych, wielojęzyczności i różnorodności językowej. “Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem” pod takim hasłem w tym roku nasza szkoła włączyła się w obchody święta. Podjęliśmy różnorodne działania, mające na celu z jednej strony podkreślenie kluczowej roli języków w pielęgnowaniu naszego dziedzictwa kulturowego, ale z drugiej – zaakcentowanie konieczności uczenia się języków obcych i płynących z tego korzyści.

Chcąc stworzyć uroczysty nastrój, zadbaliśmy również o wystrój szkoły. Szkoła była przyozdobiona plakatami przedstawiającymi kraje obcojęzyczne, informacją o językach.

Uczniowie klas mieli okazję wykazać się wiedzą w krajach anglojęzycznych pod czas lekcji języka angielskiego i niemieckiego. W klasie 2tm na godzinie wychowawczej przeprowadzono pogadankę z uczniami na temat: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych ?”.

Poprzez organizowanie Europejskiego Dnia Języków po raz kolejny pokazaliśmy uczniom, iż uczenie się języków innych ludzi pomaga nam wzajemnie się zrozumieć, poznać różnice kulturowe.


Opracowała: Switłana Ołdakowska