Dzień Edukacji Narodowej

„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”

Konfucjusz


Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce na rzecz pracy z młodzieżą. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły. Z tej właśnie okazji 14 października 2020 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie nauczycieli i pracowników szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Uczniowie szkoły podziękowali za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo w niezwykle trudnej drodze do zdobycia wiedzy.

W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej dyrektor szkoły pan Andrzej Gerus wręczył przyznane wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom szkoły nagrody.

Pan dyrektor podziękował całej społeczności szkolnej za ciężką pracę oraz życzył wszystkim zgromadzonym przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. W swoim wystąpieniu zawarł słowa uznania i poczucie dumy związane z tym, że cała społeczność szkolna bardzo dobrze poradziła sobie podczas edukacji zdalnej. Wyraził też nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej będziemy celebrować w szerszym gronie.

Atmosfera spotkania wśród refleksji, życzeń i oprawy artystycznej pozostanie nam wszystkim na długo w pamięci.