Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX


20 kwietnia 2021 r. na sali gimnastyczej 11 uczniów naszej szkoły wzięło udział w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX.

"FOX" pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w konkursie polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Zadania konkursowe stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość, co stanowi dodatkową motywacją do nauki języka angielskiego.


Opracowała: Switłana Ołdakowska