Aktywna Tablica

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku pozyskał dotację na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Pozyskane środki wykorzystano na zakup 7 laptopów oraz 3 interaktywnych monitorów.

Nie od dziś wiadomo, że nauka z wykorzystaniem multimedialnych narzędzi daje lepsze efekty. Zakupiony sprzęt pozwoli nie tylko na uatrakcyjnienie zajęć, ale również ułatwi nauczycielom prowadzenie lekcji.