Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W piątek 25 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4. Absolwenci szkoły oraz uczniowie klas Technikum nr 6 w Ełku odebrali świadectwa, nagrody książkowe i rzeczowe za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję oraz za osiągnięcia sportowe w akcji „Rowerowa stolica Polski”. Dyrektor szkoły wręczył również nagrody ufundowane przez PGE Dystrybucja uczniom uczącym się w zawodzie technik elektryk za najwyższy wynik w nauce w klasie. Ponadto dwóch uczniów otrzymało nagrodę Starosty za najlepsze wyniki w nauce. Byli to:

Młodzież pożegnała się ze szkołą wzruszającymi przemówieniami. Te niezapomniane chwile uświetniły również przemówienia dyrektora ZSM-E Andrzeja Gerusa.

Druga część uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyła się w salach lekcyjnych. Tam uczniowie otrzymali z rąk wychowawców świadectwa i pozostałe nagrody za dobre wyniki w nauce.