"Zdalna Szkoła"

Nowe laptopy trafiły do uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Trwająca pandemia wymaga od uczniów i nauczycieli wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. Powiat ełcki w ramach grantu „Zdalna szkoła” z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskał laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym internetem, które zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku otrzymał dziewięć laptopów i trzy urządzenia umożliwiające dostęp do internetu, które zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.

Po zakończeniu kształcenia zdalnego sprzęt zostanie zwrócony do szkoły i będzie wykorzystywany w codziennej pracy dydaktycznej.