Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim

12 i 13 marca 2020 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Straży Miejskiej w Ełku pod hasłem „Odpowiedzialność prawna za wykroczenia w miejscach publicznych”. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z bezpiecznym zachowaniem na terenie miasta i poza nim. Uczniowie zostali uświadomieni, jak ważne jest przestrzeganie zasad prawnych i społecznych oraz jakie są konsekwencje ich łamania.

W ramach doradztwa zawodowego przedstawiciel Straży Miejskiej dostarczył uczniom informacje na temat zasad naboru do służby w Straży Miejskiej oraz specyfiki pracy w tym zawodzie.


Opracowała: Urszula Modrzejewska