Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”

Dnia 5 grudnia w ZSM-E w Ełku odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” pt. „Polska od czasów II wojny światowej do czasów współczesnych”. Organizatorem zmagań jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ideą konkursu jest:
- szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym);
- propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych;
- aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

Dyplom za bardzo dobry wynik otrzymał Piotr Ogonowski z klasy 1Teg.


Opracowała: Izabela Wantuch