Odkrywamy uroki Sewilli

Cudowne spacery, popołudniowa kawa, kameralne koncerty i taniec flamenco w cieniu wielkiego dziedzictwa Sewilli – takich uroków życia mogli doświadczyć uczniowie ZSME w Ełku uczestniczący w stażach zawodowych w Hiszpanii, realizowanych w ramach projektu „EUROPEJSKIE STAŻE” finansowanego ze środków PO WER.

Sewilla powitała ich błękitnym niebem i cudowną letnią pogodą, która sprzyjała zwiedzaniu, rekreacji i wypoczynkowi.

Podczas pobytu w Sewilli uczniowie mieli okazję poznać i zobaczyć między innymi:
• Majestatyczną Katedrę Najświętszej Marii Panny (Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla). Świątynię, która jest największą gotycką katedrą świata. Powstała w miejscu dawnego meczetu.
• Uniwersytet (Universidad de Sevilla), który mieści się w jednym z najbardziej okazałych budynków w całym mieście - w dawnej królewskiej fabryce cygar i papierosów (Real Fábrica De Tabacos). Kompleks powstał w połowie XVIII wieku i był pierwszą europejską fabryką tytoniu.
• Park Marii Luizy (Parque de María Luisa) wraz z pięknymi Placem Hiszpańskim będącym jednym z symboli miasta.

Podczas pobytu w Sewilli uczniowie znaleźli czas na kupienie drobnych pamiątek oraz na zrobienie wielu cudownych fotek, które pozwolą im pielęgnować wspomnienia o tak wspaniałym mieście.


Opracowała: Agata Sewastianowicz