Europejskie staże

Minął pierwszy tydzień zagranicznych staży zawodowych uczniów ełckiego „Mechanika” w Hiszpanii. Staże odbywają się w firmach o długoletnim doświadczeniu, będącymi liderami w swojej w branży oraz zatrudniających wysoce wykwalifikowanych ekspertów. Uczestniczą w nich uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Każdy dzień stażu jest wypełniony doskonaleniem własnych umiejętności zawodowych. Uczniowie podczas swojej pracy wykonują zadania zgodne z ich kierunkiem kształcenia. Hiszpańscy przedsiębiorcy dają młodzieży możliwość wykazania się zdobytymi w szkole umiejętnościami zawodowymi, powierzając im odpowiedzialne zadania. Taka praktyka pozwala uczniom doskonalić umiejętności zawodowe i rozwijać zainteresowania. Atutem jest również podniesienie kompetencji językowych oraz przełamanie bariery w porozumiewaniu się w języku obcym w miejscu pracy.


Opracowała: Agata Sewastianowicz