Cudze chwalicie, swego nie znacie…

06 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku odbył się XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszyzny pod hasłem "Cudze chwalicie, swego nie znacie…" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ełku i Starosty Powiatu Ełckiego. Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Ten szczególny konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu ełckiego. Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości dzieci i młodzieży na piękno poezji twórców regionalnych, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz integrowanie dzieci i młodzieży z różnych szkól i placówek.

Recytacji przysłuchiwali się zaproszeni goście: pani Małgorzata Pikus – naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta Ełku, pan Robert Dawidowski – wicestarosta powiatu ełckiego, pani Iwona Adeszko – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku oraz nauczyciele i opiekunowie recytatorów.

Konkurs od lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół z terenu miasta i powiatu ełckiego. Do eliminacji powiatowych zgłosiło się 37 uczniów.

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy drugiej technikum mechatronicznego – Piotr Waldemar Maruszak. Recytował dwa wiersze: pierwszy - „Istej pannie w Płocicznie, co zgadnęła zagadkę diamentową” Jana Lustycha, drugi - „Dom chleba” Wilhelma Stefanowskiego. Piotrek zajął drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Będzie mógł reprezentować powiat ełcki w regionalnym finale konkursu, który odbędzie się 13 marca 2020 roku w sali kina przy Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.


Opracowała: Bogumiła Kulesza