"Mechaniak" od lat niepokonany

24 lutego 2020 roku odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej. Uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w latach ubiegłych, zajęli pierwsze miejsce i okazali się bezkonkurencyjni.

Celem olimpiady jest:
• popularyzowania problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
• przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych,
• kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
• popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
• kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

Olimpiada składała się z dwóch etapów:
I etap – test wiedzy, obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru,
II etap - część praktyczna, udzielenie pierwszej pomocy – resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Po podsumowaniu wyników komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w składzie:
• Hubert Poźniak kl. 4Tme
• Hubert Wszeborowski kl. 4Tme
II miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Ełku
III miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Ełku

Uczniowie naszej szkoły 6 marca 2020 roku będą reprezentowali powiat ełcki na szczeblu wojewódzkim konkursu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Opracowała: Joanna Gałecka