100 rocznica urodzin Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II

W pamięci wielu z nas postać św. Jana Pawła II pozostanie na zawsze. Przy okazji obchodów rocznicowych postał film jako nawiązanie do przygotowywanej w naszej szkole wystawy upamiętniającej naszego rodaka – Jana Pawła II.

Obraz ten skierowany jest do szerszej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się po Jego śmierci. Jego celem jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwo jego życia, osobowości i myślenia. Film prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły jako kolejne „# narodziny” - rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca a w końcu papieża.

Dzięki swoistej narracji wzbogaconej o często mało znane fotografie, papieskie cytaty i wspomnienia świadków młodzież szkolna oraz ich bliscy, który zetkną się z ekspozycją mają szansę zgłębić proces kształtowania się osobowości Papieża oraz zrozumieć realia w których żył.

Opracował: Jan Wawiórka