Dzień Tolerancji

16 listopada 2017 r. po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji.

Przygotowana wystawa plakatów, przeprowadzone pogadanki, dyskusje i lekcje na temat tolerancji jako zasady życia społecznego, przypomniały o potrzebie szacunku dla drugiego człowieka bez względu na kolor skóry, poglądy czy status materialny. Podkreślały jednocześnie fakt, że Tolerancja nie jest zgodą na każde zachowanie a naszym obowiązkiem jest protestowanie przeciwko złu i takiemu postępowaniu, które może być niebezpieczne i zagrażać życiu i zdrowiu innych ludzi.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.Opracował: Zespół Wychowawczy