Stypendium Prezesa Rady Ministrów

15 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z udziałem Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W tym roku wyróżniono 156 uczniów ze szkół kończących się maturą. Wśród wyróżnionych znalazł się również Adrian Budziński – uczeń klasy drugiej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z warunków: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Adrianowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!Opracowała: Agata Sewastianowicz