Spotkanie Samorządów Uczniowskich

W dniu 20 października 2017 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Mateusz Niedzielewski i Mikołaj Forsow wraz z opiekunem p. Sylwią Remiszewską uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli filia w Olecku „Sieć współpracy opiekunów Samorządów Uczniowskich”.

W spotkaniu brało udział 5 szkół ponadgimnazjalnych z naszego miasta: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 6, Zakład Doskonalenia Zawodowego i Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Na spotkaniu omówione zostały zasady i podstawy prawne funkcjonowania samorządów uczniowskich w szkołach. Uczniowie i opiekunowie wymienili się doświadczeniami, zaprezentowali jak w ich szkołach wygląda samorządność uczniowska.Opracowała: Sylwia Remiszewska