"Mechaniak" stawia na bezpieczeństwo

Jak co roku w miesiącu wrześniu uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem zajęć szkoleniowych prowadzonych przez panią Joannę Gałecką było pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Młodzież została poinstruowana, jak zachować się w przypadku omdlenia, utraty przytomności, padaczki, krwotoku, zawału serca i zadławienia. Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo- oddechową (RKO) na fantomie.Opracowała: Joanna Gałecka