Kultura bezpieczeństwa

W dniu 25 października 2017 roku nauczyciele biorący udział w Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy "Kultura bezpieczeństwa" otrzymali świadectwa uczestnictwa w programie, które wręczył pan Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy wraz z koordynatorem programu panem Jackiem Żerańskim – Głównym Specjalistą w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie.

W roku szkolnym 2016/2017 jedenastu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w programie „Kultura bezpieczeństwa” Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.Opracowała: Sylwia Remiszewska