Europejski Dzień Języków

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy.

Z okazji Dnia Języków w całej Europie organizowanych jest wiele różnorodnych wydarzeń. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na najlepszy plakat promujący naukę języków obcych. Wystawa najciekawszych prac ozdobiła szkolne korytarze. Odbył się również quiz z języka angielskiego pod hasłem: ’European Day of Languages’. Uczestnikami było 35 uczniów naszej szkoły. Laureaci otrzymali oceny celujące z języka angielskiego.
Organizatorem konkursów byli nauczyciele języka angielskiego - Switłana Ołdakowska i Katarzyna Chrystuk.