Europejski Tydzień Kodowania "Code Week"

Code Week jest inicjatywą społeczną w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Pomiędzy 7. a 22.10.2017 w całej Europie odbywały się wydarzenia z zakresu nauki programowania, które poprzez gry, zabawy i łatwe do zrozumienia narzędzia wprowadzają uczestników w podstawy programowania. Zainteresowanie kształceniem umiejętności programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy. Nie bez znaczenia są również walory edukacyjne, rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.

Europejski Tydzień Kodowania organizowany jest w celu popularyzowania nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Była to piąta edycja Code Week, w której po raz pierwszy wziął udział Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Ełku.

12 uczniów klasy 1tme stworzyło swoją pierwszą platformową grę. Narzędzie, którym posługiwali się mechatronicy, umożliwia tworzenie na urządzeniu mobilnym własnych gier, animacji, sztuki interaktywnej, muzycznego wideo i wielu innych aplikacji.

Za aktywny udział w projekcie, w którym nasi uczniowie rozwijali kompetencje z zakresu technologii informacyjnej szkoła otrzymała certyfikat.
Dlaczego to jest ważne?

Dziś programowanie obecne jest niemal we wszystkich dziedzinach życia. To uniwersalny język naszych czasów. Jeśli nie umiesz się nim posługiwać, zacznij uczyć się już dziś!

Umiejętności programowania są niezwykle ważne dla przyszłości rynku pracy. Według Grand Coallition for Digital Jobs, siła robocza w sektorze związanym z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi stanowiła w 2011 r. w Europie 6,67 miliona osób, co stanowi jedynie 3,1% osób zatrudnionych w Europie. Komisja Europejska alarmuje, że do 2020 roku zabraknie 900 tys. specjalistów w tej dziedzinie.Opracowała: Wioleta Kamińska