Współpraca ZSM-E w Ełku z PGE Dystrybucja S.A.


Współpraca ZSM-E w Ełku z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Ełk

Teraźniejszość i przyszłość

W dniu 27 września 2017 roku odbyło się spotkanie dyrektora ZSM-E pana Andrzeja Gerusa z dyrektorem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk panem Grzegorzem Torebko.

Podczas spotkania dokonano podsumowania współpracy naszej szkoły z PGE Dystrybucja w roku szkolnym 2016/2017. Wspólne działania przyniosły wiele obopólnych korzyści. Warto wspomnieć, że nasza szkoła wzięła udział w konkursie na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Konkurs był doskonałą okazją do wyeksponowania sukcesów we współpracy szkoły z pracodawcą. Nasza praktyka „ZSM-E W EŁKU ROZWIJA SKRZYDŁA UCZNIOM NA PRAKTYKACH W PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ BIAŁYSTOK REJON ENERGETYCZNY EŁK” w czerwcu 2017 roku otrzymała status „Dobrej Praktyki”.

Spotkanie dyrektorów obu współpracujących ze sobą placówek stanowiło doskonałą sposobność do wręczenia dyrektorowi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk dyplomu potwierdzającego otrzymanie statusu ”Dobrej Praktyki” w tym konkursie.


Pan dyrektor Grzegorz Torebko odwiedził również uczniów klasy 4 technikum elektrycznego. Przedstawił im koncepcję działań, zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku szkolnym z udziałem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk. Cieszy nas fakt, iż uczniowie również włączyli się do dyskusji, opowiadali o swoich dotychczasowych doświadczeniach dotyczących współpracy szkoły i PGE, a także przedstawiali swoje propozycje wycieczek zawodoznawczych.

Nasza obecna i przyszła współpraca ma na celu kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, otwartego na sugestie pracodawców, dostosowanego do potrzeb rynku pracy poprzez wsparcie merytoryczne, dydaktyczne, szkoleniowe i materialne. Jest to również doskonała okazja do popularyzacji zawodu technik elektryk.Opracowała: Wioleta Kamińska