EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Erasmus+

W listopadzie 2017 r. rozpoczynamy w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku realizację kolejnego programu w ramach projektu Erasmus+ - „EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE”. W ramach tego programu uczniowie klas trzecich naszej szkoły będą odbywali czterotygodniowe staże zawodowe w Irlandii. Przewidujemy udział 40 uczniów w projekcie (20 w roku szkolnym 2017/2018 i 20 w roku szkolnym 2018/2019).

Uczestnicy rozpoczną swój udział w projekcie od zajęć przygotowujących do odbycia staży. Na zajęciach podniosą swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim, poznają kraj odbywania stażu, przygotują się do dłuższego pobytu za granicą pod względem mentalnym i kulturowym.

14 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z celami projektu, terminami wyjazdów, kryteriami rekrutacji, ogólnymi zasadami pobytu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat miasta, w którym będą odbywać staż oraz miejsca i warunków zakwaterowania podczas pobytu w Irlandii.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani wyjazdem do Irlandii. Niektórzy z nich brali już udział w stażach w Portugalii i nie mogli się wręcz doczekać rozpoczęcia rekrutacji do kolejnego projektu.Opracowała: Agata Sewastianowicz