Europejskie Staże - efekty realizacji projektu

 Rok szkolny 2019/2020

Pożegnanie


Po odbyciu trzytygodniowego stażu zawodowego w Granadzie nasi uczniowie pożegnali się ze swoimi pracodawcami, wręczając im upominki związane z naszym miastem i powiatem oraz tradycyjne polskie słodycze.

W ostatnim dniu naszego pobytu odbyło się także spotkanie z przedstawicielami M.E.P., na którym uczniowie opowiedzieli o swoich wrażeniach z odbytego stażu, otrzymali certyfikaty odbycia stażu oraz referencje zawodowe.

Dyrektor M.E.P. przedstawił naszym uczniom opinię pracodawców o ich stażu. Hiszpańscy przedsiębiorcy bardzo dobrze ocenili umiejętności zawodowe naszych uczniów, ich kulturę osobistą, punktualność i otwartość na nowe doświadczenia.

Ostatnim punktem naszych pożegnań było spotkanie z obsługą baru La Creme, która przez trzy tygodnie dbała o nasze podniebienie, serwując nam tradycyjne hiszpańskie potrawy.

W sobotę 8 lutego 2020 r. rano ruszyliśmy w powrotną drogę do domu. W naszej pamięci na zawsze pozostaną cudowne wspomnienia z niezapomnianego wyjazdu do Granady.
Odkrywamy uroki Sewilli

Cudowne spacery, popołudniowa kawa, kameralne koncerty i taniec flamenco w cieniu wielkiego dziedzictwa Sewilli – takich uroków życia mogli doświadczyć uczniowie ZSME w Ełku uczestniczący w stażach zawodowych w Hiszpanii, realizowanych w ramach projektu „EUROPEJSKIE STAŻE” finansowanego ze środków PO WER.

Sewilla powitała ich błękitnym niebem i cudowną letnią pogodą, która sprzyjała zwiedzaniu, rekreacji i wypoczynkowi.

Podczas pobytu w Sewilli uczniowie mieli okazję poznać i zobaczyć między innymi:
• Majestatyczną Katedrę Najświętszej Marii Panny (Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla). Świątynię, która jest największą gotycką katedrą świata. Powstała w miejscu dawnego meczetu.
• Uniwersytet (Universidad de Sevilla), który mieści się w jednym z najbardziej okazałych budynków w całym mieście - w dawnej królewskiej fabryce cygar i papierosów (Real Fábrica De Tabacos). Kompleks powstał w połowie XVIII wieku i był pierwszą europejską fabryką tytoniu.
• Park Marii Luizy (Parque de María Luisa) wraz z pięknymi Placem Hiszpańskim będącym jednym z symboli miasta.

Podczas pobytu w Sewilli uczniowie znaleźli czas na kupienie drobnych pamiątek oraz na zrobienie wielu cudownych fotek, które pozwolą im pielęgnować wspomnienia o tak wspaniałym mieście.
EUROPEJSKIE STAŻE

Minął pierwszy tydzień zagranicznych staży zawodowych uczniów ełckiego „Mechanika” w Hiszpanii. Staże odbywają się w firmach o długoletnim doświadczeniu, będącymi liderami w swojej w branży oraz zatrudniających wysoce wykwalifikowanych ekspertów. Uczestniczą w nich uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych oraz uczniowie branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Każdy dzień stażu jest wypełniony doskonaleniem własnych umiejętności zawodowych. Uczniowie podczas swojej pracy wykonują zadania zgodne z ich kierunkiem kształcenia. Hiszpańscy przedsiębiorcy dają młodzieży możliwość wykazania się zdobytymi w szkole umiejętnościami zawodowymi, powierzając im odpowiedzialne zadania. Taka praktyka pozwala uczniom doskonalić umiejętności zawodowe i rozwijać zainteresowania. Atutem jest również podniesienie kompetencji językowych oraz przełamanie bariery w porozumiewaniu się w języku obcym w miejscu pracy.
SPACERKIEM PO GRANADZIE

Kolejny dzień pobytu w Granadzie uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku upłynął na poznawaniu miasta. Całą grupą powoli, spacerkiem ruszyliśmy przed siebie. Uczniowie byli zainteresowani architekturą, roślinnością i położeniem miasta. Dużą atrakcją była przejażdżka „diabelskim młynem”. Uczniowie byli pod dużym wrażeniem widoków, jakie można było zobaczy m.in. góry Sierra Nevada widoczne w oddali, panorama miasta, widok na Alhambrę. Wszyscy stwierdzili, że te widoki zapamiętają do końca życia.
WITAJ PRZYGODO!!!

Po długim okresie przygotowań uczniowie „Mechaniaka” doczekali się wyjazdu na trzytygodniowe staże zawodowe do Hiszpanii. Podróż rozpoczęła się w środku nocy – ale nikt nie zaspał. W zasadzie wszyscy byli przed czasem – uśmiechnięci i zadowoleni, a żegnający uczniów rodzice trochę zdenerwowani. W końcu ich „skarby” jadą na trzy tygodnie i będą tak daleko od nich.

Na lotnisko w Modlinie dotarliśmy bardzo sprawnie. Tam trzeba było poczekać na lot do Malagi, który odbył się zgodnie z planem. Do Granady, gdzie będziemy mieszkać, przyjechaliśmy po południu.

Hiszpania przywitała stażystów dżdżystą pogodą. Pełni nadziei na słońce i możliwość zwiedzania Granady udali się na odpoczynek.
Czas wytężonych przygotowań

Październik i listopad był czasem wytężonych przygotowań 16 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku do wyjazdu na zagraniczne staże do Hiszpanii organizowanych w związku z realizacją projektu „Europejskie Staże” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie brali udział w zajęciach pedagogicznych, kulturowych i językowych.

Swoje przygotowania młodzież wyjeżdżająca na staże do Hiszpanii rozpoczęła od zajęć z języka hiszpańskiego. Na zajęciach położony jest nacisk na umiejętność komunikowania się w trakcie pracy i w czasie wolnym.

Podczas zajęć kulturowych uczniowie zapoznali się z historią Hiszpanii od czasów najdawniejszych do czasów nowożytnych. Przedstawiona została również historia współczesna i jej wpływ na życie codzienne Hiszpanów. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi osiągnięciami kultury hiszpańskiej, tradycjami oraz życiem codziennym oraz dorobkiem kulturalnym Andaluzji i regionu Grenady.

W ramach przygotowań odbyły się również spotkania z policjantką, które prowadziła nadkomisarz Agata Jonik z Powiatowej Policji w Ełku. W trakcie spotkań omówione zostały prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terrorystyczne i sposoby reakcji w przypadku wystąpienia takich zagrożeń oraz możliwych podczas pobytu na stażu kontaktów z migrantami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych. Policjantka apelowała o tolerancję religijną, kulturową, etniczną, wyznaniową.

Zajęcia pedagogiczne miały na celu wzajemne poznanie się uczestników, nawiązanie pozytywnych relacji, budowanie własnej osobowości i sylwetki zawodowej, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za siebie i innych, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, pisanie CV i listu motywacyjnego.

Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Mają świadomość, jak ważne jest przygotowanie językowe oraz kulturowe.
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W sobotę 26 października 2019 r. uczniowie klas drugich i trzecich ZSM-E w Ełku, wyjeżdżający na staż zawodowy do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Staże” finansowanego ze środków PO WER, realizowanego na zasadach Programu ERASMUS+, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4-godzinne szkolenie przeprowadziła Joanna Gałecka. Młodzież została poinstruowana, jak zachować się w przypadku omdlenia, utraty przytomności, padaczki, krwotoku, zawału serca, zadławienia, oparzenia, złamania, zwichnięcia i skręcenia. Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie. Zajęcia zakończono testem dotyczącym znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, który uczniowie napisali bezbłędnie.
Druga grupa stażystów rozpoczyna przygotowania

Rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego wyjazdu uczniów na staże do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie staże” finansowanego ze środków PO WER, realizowanego na zasadach Programu ERASMUS+. Wyjazdy na zagraniczne praktyki lub staże cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Tym razem również było dużo więcej chętnych niż miejsc w projekcie. W wyniku rekrutacji wyłoniono grupę 16 uczniów.

Podczas spotkania informacyjnego młodzież została zapoznana z celami projektu, terminami wyjazdów, kryteriami rekrutacji, ogólnymi zasadami pobytu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat miasta, w którym będą odbywać staż oraz miejsca i warunków zakwaterowania podczas pobytu w Hiszpanii.

Uczestnicy rozpoczną swój udział w projekcie od zajęć przygotowujących do odbycia staży. W ramach tych zajęć uczniowie poznają kraj odbywania stażu, przygotują się do dłuższego pobytu za granicą pod względem mentalnym i kulturowym oraz odbędzie się kurs języka hiszpańskiego.


 Rok szkolny 2018/2019

Czas pożegnań, czas powrotów

Po odbyciu trzytygodniowego stażu zawodowego w Granadzie nasi uczniowie pożegnali się ze swoimi pracodawcami, wręczając im upominki związane z naszym miastem i powiatem oraz polskie tradycyjne słodycze.

W ostatnim dniu naszego pobytu odbyło się także spotkanie z przedstawicielami M.E.P., na którym uczniowie opowiedzieli o swoich wrażeniach z odbytego stażu, otrzymali certyfikaty odbycia stażu oraz referencje zawodowe.

Dyrektor M.E.P. przedstawił naszym uczniom opinię pracodawców i ich stażu. Hiszpańscy przedsiębiorcy bardzo dobrze ocenili umiejętności zawodowe naszych uczniów, ich kulturę osobistą, punktualność i otwartość na nowe doświadczenia.

Ostatnim punktem naszych pożegnań była obsługa baru La Creme, która przez trzy tygodnie dbała o nasze podniebienie serwując nam tradycyjne hiszpańskie potrawy.

W sobotę 9 lutego 2019 r. rano ruszyliśmy w powrotną drogę do domu. W naszej pamięci na zawsze pozostaną cudowne wspomnienia z niezapomnianego wyjazdu do Granady.
Zwiedzamy stolicę Andaluzji

Cudowne spacery, popołudniowa kawa, kameralne koncerty i taniec flamenco w cieniu wielkiego dziedzictwa Sewilli – takich uroków życia doświadczyli ełccy stażyści w minioną sobotę.

Sewilla powitała nas błękitnym niebem i cudowną letnią pogodą, która sprzyjała zwiedzaniu, rekreacji i wypoczynkowi.

Podczas pobytu w Sewilli uczniowie mieli okazję poznać i zobaczyć:

Podczas pobytu w Sewilli znaleźliśmy czas zakupienie drobnych pamiątek oraz na zrobienie wielu cudownych fotek, które pozwolą nam pielęgnować wspomnienia o tak wspaniałym mieście.

Każdy dzień jest pełen wrażeń

Uczniowie przebywający na stażu zagranicznym w Granadzie w Hiszpanii nie mają czasu na nudę. Każdy dzień jest wypełniony doskonaleniem własnych umiejętności u lokalnych pracodawców. Czas wolny od pracy poświęcony jest zwiedzaniu najcudowniejszych zakątków miasta, robieniem niepowtarzalnych fotek, kupowaniem pamiątek z hiszpańskimi akcentami.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną była możliwość zwiedzenia Alhambry - niezwykle tajemniczego warownego zespołu pałacowego. Wybudowany w XIII wieku i rozbudowywany do XIV wieku obiekt był twierdzą mauretańskich kalifów. Twierdza Alhambra została w 1984 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Do Granady z wizytą monitorującą przyjechał dyrektor szkoły pan Andrzej Gerus. Podczas swojego pobytu pan dyrektor odwiedził miejsca pracy stażystów, poznał ich pracodawców, sprawdził prawidłowość realizacji programu stażu i programu kulturowego. Odbyło się również spotkanie dyrektora z przedstawicielami M.E.P. naszej organizacji partnerskiej, podczas którego omówiono najważniejsze kwestie związane z prawidłową realizacją projektu "Europejskie Staże".

Dla naszych uczniów każdy dzień w Granadzie to rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań zawodowych, doskonalenie języka hiszpańskiego i angielskiego, odkrywanie nowych, cudownych i tajemniczych zakątków andaluzyjskiego miasta Granada.

Buenos dias desde España

W niedzielę 20 stycznia 2019 r. grupa stażystów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczęła wielką, nieznaną przygodę związaną z realizacją stażu zawodowego w Hiszpanii, w ramach projektu „EUROPEJSKIE STAŻE” finansowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus +. Docelowym miejscem odbywania stażu jest Granada - miasto Andaluzji położone w południowej części Hiszpanii na Półwyspie Iberyjskim.

Pierwszem etapem realizacji stażu było pokonanie prawie 3,5 tys. kilometrów z Ełku do Granady. Autokarem młodzież dojechała do Warszawy na Lotnisko Chopina, skąd liniami lotniczymi Lufthansa doleciała do Malagi z przesiadką w Monachium. Podczas tej części podróży stażyści mieli okazję poznać dwa piękne lotniska w Monachium i Maladze, a podczas lotu podziwiać niecodzienne widoki takie jak ziemię z lotu ptaka, czy też lot nad chmurami i w chmurach.

W Maladze nasi uczniowie zostali odebrani przez przedstawiciela naszej organizacji partnerskiej M.E.P. Europrojects Granada S.L. (Mobility European Projects Granada). W późnych godzinach popołudniowych młodzież dotarła do Granady, gdzie została zakwaterowana w luksusowych apartamentach.

Podczas pierwszych dni pobytu młodzież spotkała się z dyrektorem M.E.P. , zwiedziła starą część miasta Granada, odbyła dodatkowe lekcje języka hiszpańskiego, poznała swoich pracodawców i miejsce stażu.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

W sobotę 1 grudnia 2018 r. uczniowie klas drugich ZSM-E w Ełku, wyjeżdżający na staż zawodowy do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Staże” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4-godzinne szkolenie przeprowadziła Joanna Gałecka. Młodzież została poinstruowana, jak zachować się w przypadku omdlenia, utraty przytomności, padaczki, krwotoku, zawału serca, zadławienia, oparzenia, złamania, zwichnięcia i skręcenia. Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie. Zajęcia zakończono testem dotyczącym znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, który uczniowie napisali bezbłędnie.

Jedziemy do Hiszpanii!

Ruszyły przygotowania uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku do wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie Staże”.

Swoje przygotowania młodzież wyjeżdżająca na staże do Hiszpanii rozpoczęła od zajęć z języka hiszpańskiego. Na zajęciach położony będzie nacisk na umiejętność komunikowania się w trakcie pracy i czasie wolnym.

Nauka języka hiszpańskiego jest dla uczniów nowością, ale wszyscy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Mają świadomość, jak ważne jest przygotowanie językowe.


"Europejskie staże" - spotkanie informacyjne

W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczynamy realizację kolejnego programu staży zagranicznych dla uczniów. Tym razem jest to projekt „Europejskie staże” finansowany ze środków PO WER, realizowany na zasadach Programu ERASMUS+. W ramach tego programu uczniowie naszej szkoły będą odbywali trzytygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii. Przewidujemy udział 32 uczniów w projekcie (16 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 16 osób w roku szkolnym 2019/2020).

Uczestnicy rozpoczną swój udział w projekcie od zajęć przygotowujących do odbycia staży. W ramach tych zajęć uczniowie poznają kraj odbywania stażu, przygotują się do dłuższego pobytu za granicą pod względem mentalnym i kulturowym oraz odbędzie się kurs języka hiszpańskiego.

27 września 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z celami projektu, terminami wyjazdów, kryteriami rekrutacji, ogólnymi zasadami pobytu. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat miasta, w którym będą odbywać staż oraz miejsca i warunków zakwaterowania podczas pobytu w Hiszpanii.