Projekt "Zawodowcy"

Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów - rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Zawodowcy” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin


  • Formularz rekrutacyjny
  • Deklaracja uczestnictwa
  • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Oświadczenie rodzica/opiekuna
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym