Język otwiera drzwi!

26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Jest to coroczne święto ustanowione przez Radę Europy, które ma na celu promowanie nauki języków obcych.

W tym wyjątkowym dniu podkreślamy znaczenie znajomości języków obcych we współczesnym świecie. Cała społeczność szkolna mogła podziwiać plakaty edukacyjne promujące języki europejskie, kulturę wybranych krajów europejskich oraz materiały promujące wyjazdy naszych uczniów na staże zagraniczne do Portugalii i Irlandii.

Organizacja Europejskiego Dnia Języków jest okazją, by pokazać młodzieży, że uczenie się języków innych ludzi pomaga nam wzajemnie się zrozumieć i przekroczyć różnice kulturowe.Opracowały: Switłana Ołdakowska i Katarzyna Chrystuk