Z wizytą w Zakładach Mięsnych w Ełku

W piątek 4 listopada grupa uczniów z klasy IV TE, kształcąca się w zawodzie technik elektryk, uczestniczyła w wycieczce do Zakładów Mięsnych w Ełku, które należą do grupy ANIMEX. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami.

W trakcie przebywania na terenie zakładu uczniowie ZSM-E mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem i obsługą zautomatyzowanych linii produkcyjnych, zwiedzić warsztaty utrzymania ruchu oraz rozdzielnice wydziałowe. Podczas spotkania z pracownikami działu technicznego uczniowie zostali zapoznani z przepisami bhp pracy elektryków oraz sposobami zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych występujących w zakładzie.

Wyjście do Zakładów Mięsnych w Ełku było dla uczniów ciekawą lekcją przedmiotów zawodowych, jak również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami i pracownikami zakładu.Opracował: Edward Romatowski