"Wybieram Wybory"

W środę 1 marca w naszej szkole odbył się konkurs zorganizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze pt. „Wybieram Wybory”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

W konkursie wzięło udział trzech uczniów naszej szkoły: Maciej Biedrzycki, Bartłomiej Klejno i Jakub Niewiadomski. Konkurs miał formę testu, który obejmował zagadnienia związane z prawem wyborczym i przebiegiem wyborów w Polsce. Za przygotowanie uczniów do zawodów odpowiadał nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie - pan Sławomir Wantuch.


Także tego samego dnia w naszej szkole wspomnieliśmy Żołnierzy Wyklętych. Przez radiowęzeł szkolny został odczytany referat na temat żołnierzy, którzy walczyli z systemem komunistycznym.Opracował: Sławomir Wantuch