Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Nadleśnictwo Ełk po raz kolejny zorganizowało akcję Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur. Do udziału zaproszono placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Ełku oraz z terenów Nadleśnictwa Ełk. Akcją zostały objęte nie tylko tereny miejskie, ale również pobliskie lasy, do których ludzie wciąż wyrzucają rozmaite odpady. Udział w Wiosennym Sprzątaniu Warmii i Mazur to dobry sposób na uświadomienie sobie, że to jak wygląda okolica w której mieszkamy, zależy głównie od nas samych.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, jak co roku przyłączył się do tej szczytnej akcji. Uczniowie klas II TEB i II TME wraz z opiekunem panią Joanną Gałecką oraz przedstawicielką Nadleśnictwa Ełk panią Katarzyną Kuchta udali się na sprzątanie terenów leśnych w okolicach Zakładów Mięsnych w Ełku. Nazbierano ok. 20 worków śmieci. Po zakończonej akcji w podzięce za owocne sprzątanie Nadleśnictwo zaprosiło wszystkich uczestników na ognisko.


Opracowała: Joanna Gałecka