Światowy Dzień Tolerancji

W środę 16 listopada pamiętaliśmy o Światowym Dniu Tolerancji. Celem jego obchodów było uwrażliwienie na problem poszanowania inności, kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka bez względu na kolor skóry, poglądy, zamożność itd. Przygotowane materiały zwracały też uwagę, że tolerancja kończy się tam, gdzie zaczyna się czyjaś krzywda. Nauczyciele i uczniowie przygotowali plakaty związane tematycznie z tym pojęciem. Wychowawcy przeprowadzili lekcje „Tolerancja – zasada życia społecznego”, które stały się okazją do pogłębienia tematu, wymiany poglądów i kształtowania właściwych postaw.Opracowała: Joanna Kuczyńska