Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

ZSM-E w Ełku rozwija skrzydła uczniom na praktykach w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk

W szkołach zawodowych dużo się dzieje i stanowią one atrakcyjną ścieżkę edukacyjną, a tym samym przyczyniamy się do zwiększania zainteresowania młodych ludzi szkolnictwem zawodowym.

Znamy już wyniki Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia pt: „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2017”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłosiła w roku szkolnym 2016/2017 drugą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Konkurs był doskonałą okazją do tego, aby pochwalić się tym, co szkoła robi, ciekawymi inicjatywami czy kompleksową współpracą z pracodawcami - w naszym przypadku współpraca ZSM-E w Ełku z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk.

Współpraca z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk pozwala uczniom ZSM-E w Ełku na:

Dobre praktyki z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk pozwalają promować zawód elektryk wśród gimnazjalistów, wybierających szkołę zawodową.

Podstawowym celem nawiązania współpracy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk jest podniesienie jakości kształcenia w zawodzie technik elektryk oraz przygotowanie ucznia do wymogów rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu będzie wyposażona w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, oraz informację o możliwości ciągłego doskonalenia się, rozwoju osobistego oraz pozyskiwania nowych uprawnień zawodowych (uprawnienia SEP do 1 kW).

Podjęte działania zmierzają do uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dla młodzieży Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku oraz znalezienia pracy po ukończeniu szkoły.

Praktyka naszej szkoły otrzymała w tym konkursie status „Dobrej Praktyki”.http://najlepszazawodowa.pl/edycja-2017/

Opracowała: Wioleta Kamińska