Uczeń naszej szkoły otrzymał stypendium z rąk pani premier

W piątek 14 października 2016 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu uczeń klasy trzeciej technikum Jonatan Dawid Makarewicz wspólnie z dyrektorem szkoły Andrzejem Gerusem udali się do Warszawy po odbiór stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendysta otrzymał je bezpośrednio z rąk pani premier Beaty Szydło.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń za promocję z wyróżnieniem, najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazanie się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskując w niej najwyższe wyniki. Tylko 5 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego miało przyjemność uczestniczenia w tej uroczystości. Na uwagę zasługuje fakt, że wschodnią część województwa reprezentował tylko uczeń naszej szkoły.

Uczestniczenie w uroczystym wręczeniu dyplomów, to satysfakcja nie tylko dla stypendysty, ale również dla władz powiatu ełckiego, dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i przyjaciół Jonatana.