Stypendium im. Jana Pawła II


Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się 14 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Powiat ełcki od 15 lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W budżecie wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ełckich szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą: biskup ełcki, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Ełckiego na okres jednego semestru. Zarząd określa również wysokość jednego stypendium oraz maksymalną liczbę stypendiów na każdy rok szkolny w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Radę Powiatu Ełckiego.

W bieżącym roku szkolnym Komisja Stypendialna przyznała 9 uczniom naszej szkoły stypendia w wysokości 110 złotych miesięcznie.

Stypendium otrzymali:

Maciej Biedrzycki - 2ts
Adrian Budziński - 1teb
Mateusz Dzięgielewski - 2ts
Sebastian Fiebrich - 4ts
Konrad Koniecko - 4ts
Dawid Maciorowski - 4te
Jonatan Dawid Makarewicz - 3te
Michał Marcin Myszczyński - 4t
Korneliusz Warsiewicz - 3t

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!Opracowała: Agata Sewastianowicz