Stypendium im. Jana Pawła II

Powiat ełcki od 14 lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium im. Jana Pawła II otrzymują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ełckiego, którzy uzyskali przynajmniej średnią ocen 4,75 i bardzo dobrą ocenę zachowania w poprzednim semestrze. Stypendia uzyskać mogą również laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i innych niż przedmiotowe oraz zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, centralnym lub na arenie międzynarodowej z jednoczesną minimalną średnią ocen 4,0 oraz minimalną dobrą oceną zachowania.

W bieżącym roku szkolnym Komisja Stypendialna przyznała 11 uczniom naszej szkoły stypendia w wysokości 100 złotych miesięcznie. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 18 października w sali konferencyjnej Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Stypendium otrzymali:

Maciej Biedrzycki - 2ts
Mateusz Dzięgielewski - 2ts
Sebastian Fiebrich - 4ts
Mikołaj Forsow - 2teb
Kamil Gniedziejko - 4ts
Konrad Koniecko - 4ts
Dawid Maciorowski - 4te
Jonatan Dawid Makarewicz - 3te
Jakub Mroczkowski - 2teb
Mariusz Tworkowski - 3te
Korneliusz Warsiewicz - 3t

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!Opracowała: Agata Sewastianowicz