Egzamin SEP

„Był stres – są kwalifikacje, czyli egzamin SEP w naszej szkole”

5 kwietnia 2017 r. w murach naszej szkoły odbył się egzamin przeprowadzony przez Państwową Komisję Egzaminacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Białegostoku. Była to już czwarta edycja kursu SEP zakończonego egzaminem. Celem było uzyskanie przez uczniów świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV.

Do egzaminu przystąpiło 26 uczniów z klas: 4te (technik elektronik oraz technik elektryk) oraz 4t (technik mechatronik i technik mechanik). Egzamin zakończył się pełnym sukcesem! Wszyscy przystępujący uczniowie uzyskali wynik pozytywny i zdobyli świadectwa kwalifikacyjne SEP uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1000V.

Gratulujemy!

Po przeprowadzonym egzaminie członkowie komisji podkreślili wysoki poziom przygotowania uczniów do egzaminu.

Zdobyte przez uczniów uprawnienia SEP są bardzo pożądane przez pracodawców szukających potencjalnych pracowników wśród absolwentów szkół technicznych. Wierzymy, że wiedza oraz kwalifikacje nabyte podczas kursu w dużym stopniu ułatwią młodzieży zdobycie dobrej pracy.

Wykłady na kursie poprowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych pan Edward Romatowski. Od strony organizacyjnej nad całością czuwał Piotr Borowski.


Opracował: Piotr Borowski – organizator kursu SEP