Wycieczka zawodoznawcza

W dniach 23.03.2017 oraz 30.03.2017 uczniowie klasy 3te uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do stacji elektroenergetycznej 110/15 kV EŁK II. Obiekt znajduje się w Ełku przy ulicy Wileńskiej. Wycieczka była możliwa dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku a PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk, którego zwiedzana stacja jest własnością.

Ze względu na rygor bezpieczeństwa uczniowie klasy 3te zostali podzieleni na dwie grupy i odbyli wycieczki w dwóch różnych terminach. W trakcie wycieczek usystematyzowano wiedzę uczniów w zakresie produkcji, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej przez Polską Grupę Energetyczną S.A. Zapoznano ich z budową stacji poprzez dokładne omówienie poszczególnych urządzeń występujących w obiekcie, zwracając szczególną uwagę na funkcje jakie one spełniają. Omawiana była również tematyka dotycząca bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania zadań związanych z obsługą stacji.Opracował: Piotr Borowski - opiekun wycieczek