Próbna ewakuacja

W dniu 18 października 2016 roku zgodnie z wymaganiami § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.

O godz. 8.10 w szkole rozległ się dzwonek informujący o zaistniałym zagrożeniu. Nauczyciele wraz z uczniami postępując według instrukcji PPOŻ opuścili budynek szkoły udając się na wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji. Na miejscu złożyli meldunek Dyrektorowi Szkoły - panu Andrzejowi Gerusowi.

Łącznie ewakuowano: 230 uczniów z 14 klas, 16 nauczycieli, 7 pracowników administracji i obsługi, a także 1 pracownika sklepiku szkolnego.

Ewakuacja przebiegła sprawnie bez żadnych zakłóceń.

Po przeprowadzonej kontroli budynku Dyrektor Szkoły odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje.Opracowała: Sylwia Remiszewska - Inspektor BHP